Johdatus Tunteiden Tuuli -menetelmään

Tervetuloa Tunteiden Tuulin pariin!


Mahtavaa, sinulla on ryhmä ekaluokkalaisia opetettavanasi! Tunnetaitokasvatus on äärimmäisen tärkeä osa-alue pikkukoululaiselle, emmekä halua, että sinä opettajana jäät yksin aiheen kanssa.

Olemme valmistaneet tämän materiaalin, joka avaa Tunteiden Tuuli- menetelmän periaatteita ja tavoitteita. Toivomme sinun innostuvan Tuulin pariin ja viettävän luokkasi kanssa hauskoja hetkiä tunteita opiskellen!

Tämä sivu on jaettu seuraaviin osioihin:
1. Tunnetaitokasvatuksen pariin Tuulin kanssa
2. Tunteiden Tuulissa tarvittavat tilat ja välineet
3. Millainen ryhmä, sellainen Tunteiden Tuuli
4. Tuntien teemat ja tavoitteet
5. Draaman elementit Tunteiden Tuulissa

Tunnetaitokasvatuksen pariin Tuulin kanssa

Tunteiden Tuulin kanssa on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelmaan (OPS2016) kirjattuja ilmiöpohjaista oppimista, oppiainerajat ylittävää työskentelyä ja laaja-alaista osaamista. Tunteiden Tuuli vastaa viiteen seitsemästä laaja-alaisen osaamisen osa-alueesta, erityisesti osa-alueeseen ”kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu.”


Tunteiden Tuuli -menetelmä koostuu neljästä eri osiosta, joita voit käydä oppilaittesi kanssa läpi haluamaasi tahtiin. Tuulin kanssa opiskelu perustuu ryhmän omiin oivalluksiin tunteista. Materiaalista ei löydy valmiita vastauksia siitä, että tunteet ovat tällaisia ja näin ne meidän elämässämme näyttäytyvät. Opettaja reflektoi oppilaittensa oivalluksia tehtäviin liittyvissä keskusteluissa ja ohjaa näin ryhmälleen uutta tietoa. Tuntien tärkein toimija on oppilas, joka osallistuu harjoituksiin ja niiden jälkeen käytäviin yhteisiin juttutuokioihin.
Jokainen osallistuja pääsee käyttämään mielikuvitustaan, vuorovaikutustaitojaan ja luovuuttaan Tuulin kanssa, sekä oivaltamaan, miten tunteet näkyvät ja vaikuttavat jokapäiväisessä elämässämme. Tavoitteena on luoda pohja yhdessä toimimiselle ryhmässä eli ikiomassa luokassa.

Tunteiden Tuulissa tarvittavat tilat ja välineet

 • MENETELMÄOPAS: Aloita Tuuliin tutustuminen menetelmäoppaan tehtävien kautta. Lue aivan ensimmäisenä Tuulin kirje sivulta 7.
 • TILA: Tunteiden Tuuli lähtee siitä ajatuksesta, että voit vetää kokonaisuuden omassa luokassasi. Luokkia on toki erilaisia: jotkut ovat fyysisesti todella pieniä ja toiset oppilailtaan vilkkaampia. Tunneilla liikutaan ja tehdään fyysisiä tehtäviä eli on järkevää varata hiukan tilaa ympärille, jotta törmäyksiltä vältytään.
 • LUOKAN ASETTELU: Tuolit asetetaan ympyrän muotoon keskelle luokkaa. Ympyrä rikkoo tavallisen koulupäivän arjen ja on tasa-arvoinen jokaiselle osallistujalleen, sillä myös opettaja asettuu osaksi ympyrää. Tuolimuodostelmaa hyödynnetään myös tehtävissä. Joillekin oppilaille uusi asetelma voi jo olla tunnetaitokasvatusta. Sitä ei kannata aristella! Meillä on jatkuvasti joku tunne olemassa ja myös Tunteiden Tuulin aikana herää varmasti aitoja, oikeita tunteita.
 • KIRJE: Tuulin tarina alkaa kirjeellä, jonka hän on lähettänyt sinulle, ystävälleen. Kirjeestä selviää, ettei Tuuli tiedä mitään tunteista. Saat tulostettua valmiin kirjeen tästä. Kirje kannattaa sujauttaa uskottavuuden vuoksi vielä kirjekuoreen. Näin saat myös lisää jännitettä luokkaan, kun näytät kirjettä ja avaat sen luokan edessä.
 • MUSIIKKI: Tehtävissä hyödynnetään musiikkia. Musiikki luo vahvoja assosiaatioita, joten kannattaa valita sellaista musiikkia, joka ei ole oppilaille tuttua. Tarvitset kahdeksan erilaista kappaletta, joita käytetään harjoituksissa, jotka löydät toisen ja kolmannen kerran tehtävistä. Musiikin on tarkoitus heijastella erilaisia tunteita ja mahdollistaa heittäytyminen.
 • NALLE: Kolmannen kerran kohdalta menetelmäoppaassalöytyy Tunnekone -tehtävä. Sitä varten tarvitset nallen,jota saa mytistellä ja rutistella. Draamatarinan mukaisesti nalle on Tuulin nalle, jonka Tuuli on salaa tuonut luokkaan oppilaiden ihmeteltäväksi.
 • VÄLINEET KIRJEEN KIRJOITTAMISEEN: Tunteiden Tuuli loppuu siihen, että Tuulille kirjoitetaan koko luokan yhteinen kirje luokkalaisten tunteista. Tätä varten tarvitset paperia ja kynän ja ehkäpä tyhjä kirjekuori toisi jälleen uskottavuutta tarinan lopetukseen.

Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet Tunteiden Tuulissa:

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4: Monilukutaito
L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Millainen ryhmä, sellainen Tunteiden Tuuli

Usein mietitään, mitkä opetusmenetelmät ovat tuttuja meille opettajille ja ohjaajille. Käännetäänpä kysymys toisin päin! Oletko tehnyt luokkasi kanssa aikaisemmin draamakokonaisuuksia? Jos et, kannattaa aloittaa lyhyistä hetkistä. Kokemuksemme mukaan myös ison ryhmän kanssa toimiminen voi vaatia hiukan lyhyemmät tuokiot. Ja aina, keskittymiskyky ei ole kaikkien vahvuus, joten kannattaa varmasti lähteä mieluummin pienestä kuin ahmia koko kakku kerralla.
Vaikka tuntijako on menetelmäoppaassa 4 x 2, voi tunnit tehdä esim. 8 x 45 minuutin sessioissa (tarvittaessa tehtäviä voi tehdä vielä pienemmissä palasissa). Näin toistoa tulee itseasiassa enemmän. Ja kyllä! Etenkin tunteissa, toistolla ja kertauksella saadaan tuloksia aikaiseksi.

Tuntien teemat ja tavoitteet

Tunteiden Tuuli perustuu leikkiin, joka on kollektiivista ja sosiaalista toimintaa. Tuntien aikana ollaan koko ajan kosketuksissa tunteiden kanssa leikkien niitä. Ja mahdollisesti koetaan niitä oikeastikin, kun joku leikki tai keskustelutilanne herättää osallistujissaan tunteita.

Ihminen ei ole koskaan ilman tunteita, vaan meillä on koko ajan vähintään jonkinlainen taustatunne. Tuulin kanssa saa leikkiä ja leikin kautta tutkitaan yhdessä asioiden merkityksiä. Tuntien aikana ohjaajan kannustuksella ja kohtaamisella on iso merkitys. Pyrkimys on siihen, että jokainen oppilas voisi saada kohtaamisen ja oivaltamisen kokemuksen. Näin kasvatetaan itseluottamusta ja itsetuntemusta.

Menetelmäopas on jaettu neljään eri teemaan: ilmeet, keho, kosketus ja sanat. Aikuisenakin on edelleen välillä vaikeaa sanoittaa ja kertoa omista tunteista. Siksi alkuun opiskellaan tunnesanastoa, joka liitetään ilmeisiin. Tehdään se huomio, että meidän on tärkeää katsoa, mitä toinen viestittää ilmeillään ja kehollaan. Sen jälkeen tunnistetaan ja tunnustetaan, että tunteet tuntuvat kehossa, minkä kautta ne vaikuttavat myös meidän tapaamme koskettaa. Oppaassa kolmanneksi kerraksi merkityn kosketus -teeman kautta päästään keskustelemaan vihasta ja sen vaikutuksesta koskettamiseen. Vastapainona on hyvä tuoda esille, miten tärkeä hellä kosketus, jolle on annettu lupa, on meille ihmisille.

Lopuksi mennään sanoihin ja ääneen. Lähdetään liikenteeseen siitä, miten konkreettisesti meidän äänemme ja sanojen sisältö muuttuu tunteiden mukana. Suru tukahduttaa ääntä, hidastaa puheen, raivo taas mahdollisesti nostaa volyymit ylös ja puheeseen ilmestyy tapoja puhua, joita muuten ei varmasti käyttäisi.

Olen joskus törmännyt vaatimukseen, että tunteiden näyttämistä tulisi opettaa nimenomaan siitä lähtökohdasta, että ne näytetään puhumalla. Koska ihmisten tunteilla on edelleen biologinen tausta, ja tunnemme ne hyvin vahvasti kehoissamme esimerkiksi hikoiluna, kireinä lihaksina tai valtavan kevyenä olona, ei tunteiden näyttämisen muita olomuotoja voi sivuuttaa. Väitän myös, että emme me aikuisetkaan aina osaa tyynen viileästi sanoittaa asioitamme, silloin tällöin tulee repsahduksia. Siksipä tehtävissäkin on kohtia, joissa mietitään, miten ääni, nyrkit ja sanat nousevat. Tunteiden Tuuli ei salli toiseen kohdistuvaa väkivaltaa missään muodossa. Siksi on hyvä oppia tunnistamaan, minkälaiset tunteet luovat olosuhteita esimerkiksi lyömiseen.

Nazia Asif, Tunteiden Tuulin kehittäjä

Draaman elementit Tunteiden Tuulissa

Tuuli käyttää opetusmenetelmänään draamakasvatusta. Erittelen tässä muutamia elementtejä, jotka ovat draamalle ominaisia:

 • OPETTAJAN ROOLI: Tuulin ystävä, joka haluaa auttaa Tuulia, joka ei ymmärrä mitään tunteista. Opettaja haastaa myös luokan mukaan auttamiseen.
 • TILANNE: Koko luokka päättää yhdessä auttaa Tuulia ja opiskella tunteita erilaisia tehtäviä tehden.
 • FOKUS: Selvittää, mikä Tuulia vaivaa ja opettaa hänelle tunteita. Opettaja vie Tuulille aina uudet terveiset tunnilla opitun perusteella.
 • JÄNNITE: Muuttuuko Tuuli oikeasti monsteriksi? Mitä ideoita luokka keksii tunteiden näyttämiseen? Mitä kaikkea voidaan oppia tunteista? Onko Tuuli käynyt luokassa ennen kolmatta kertaa, kun Tuulin nalle löytyy luokasta yllättäen?
 • DRAAMASOPIMUS: Ennen kuin lähdet käymään kokonaisuutta läpi tee itsellesi selväksi, mitkä ovat tehtävien tavoitteet sinun luokkasi kohdalla. Ensimmäisellä kerralla kannattaa tehdä draamasopimus eli käydä ryhmän kanssa läpi, kuinka monta työskentelykertaa Tuulin asian parissa on ja millaiset säännöt ovat voimassa juuri teidän luokassanne työskentelyn aikana. Tuuli -tunneilla voi välillä ääni hiukan nousta ja liikettäkin piisata enemmän, joten säännötkin saattavat olla hiukan erilaiset.

Tunteiden Tuulin aikana luokan on mahdollista opiskella ainakin oman kehonsa käyttöä, äidinkieltä, vuorovaikutustaitoja, ilmaisutaitoa sekä esiintymistä, musiikkia, itsetuntemusta ja luovaa ajattelua tunnetaitojen lisäksi. Siksi kannustamme kaikkia Tuulin pariin! Yhdessä paketissa tulee käsiteltyä monta opetussuunnitelman tavoitetta.

Loppusanat

Tunteiden Tuuli on kohdannut vuodesta 2012 tuhansia lapsia Verso-kunnissa. Toivotamme sinut luokkasi kanssa seikkailuun mukaan! Tunteet, karmeat ja kivat, ansaitsevat paikkansa opetuksessa, ovathan ne meillä ihmisillä jatkuvasti matkassa mukana. Lopuksi muistutamme, että sinulla on oikeus ryhmäsi asiantuntijana tehdä Tunteiden Tuuli -materiaalin pohjalta omat tuntisuunnitelmasi ja käydä tehtävät sen perusteella läpi.

Antoisia hetkiä Tunteiden Tuulin parissa!