Toiminta

Verson toiminta jakautuu lastenkulttuuripalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.
Lastenkulttuuripalvelut ovat laadukkaita ja helposti saavutettavia, ne toteutetaan pääsääntöisesti kouluissa, varhaiskasvatuksessa, kerhoissa ja kirjastoissa sekä erilaisissa taide- ja kulttuurilaitoksissa.

Ympärivuotiseen kulttuuritarjontaan lukeutuvat mm. taidekasvatukselliset satutuokiot, taide- ja kulttuurityöpajat, esitykset, taide- ja kulttuurikasvatusmateriaalit sekä tapahtumayhteistyö. 
Verson asiantuntijapalveluita ovat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatuksen tukeminen, alueellisen yhteistyön kehittäminen sekä lastenkulttuurialan kehittäminen ja osaamisen jakaminen paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Lastenkulttuuripalvelujen tuottamisesta, sisältöasiantuntijuudesta, taloudesta ja taidekasvatushenkilöstöstä vastaa Verson tuotantotiimi yhteistyössä jäsenkuntien asiantuntijoiden kanssa.

Taidetoiminnan toteuttajina Versossa ovat alueella asuvat taiteilijat ja taidekasvattajat, joista Verso on koonnut ympärilleen usean kunnan alueella toimivan taiteen eri alueiden ammattilaisten luovan toimijaverkoston.

Voit seurata Verson arkisia kuulumisia työpajoilta, satutuokioilta ja tapahtumista sekä katsoa kuvia ja videoita lasten tuotoksista Verson facebook-sivuilta, Instagramista ja Verson blogista: https://versotarhantarinoita.wordpress.com/