Teollisuuden ympäristöt

Lastenkulttuurikeskus Verso oli Varkauden museoiden yhteistyökumppani Teollisuuden ympäristöt -jatkohankkeessa, jossa julkaistaan kulttuuriympäristökasvatukseen suunnattu opas Varkauden teollisista ympäristöistä.

Opas sisältää Varkauden teollisen historian ja teollisen yhteisön historian tietoaineistoa, valokuva-aineistoa sekä karttoja. Oppaan tietoaineiston pohjalta laaditaan työpaja- ja menetelmäoppaita käytettäväksi lasten ja nuorten kulttuuriperintökasvatuksessa.

Työpaja- ja tehtäväaineiston toteutti Verso.