Taustaa

Tartu taiteeseen – monitaidekasvatusta päiväkodeissa ja esiopetuksessa

Soisalo-opiston alaisuudessa toimivat Soisalo-taideleikkikoulu ja Lastenkulttuurikeskus Verso käynnistivät vuoden 2013 aikana eri taiteenaloja integroivan monitaidekasvatustoiminnan, jota on toteutettu päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä aluksi Varkaudessa ja Leppävirralla, myöhemmin yhä laajemmin Soisalo-opiston alueella Heinävedellä ja Joroisissa sekä Verson jäsenkunnissa Etelä-Savossa.

Tartu taiteeseen-toiminnalla herätetään kiinnostusta taideaineisiin ja tarjotaan jokaiselle mahdollisuus tutustua taiteen eri aloihin leikin keinoin tutussa ryhmässä. Toimintaa kehitettiin osana Soisalo-opiston laatu- ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena on kehittää monitaiteista, eri taideaineita integroivaa taidekasvatustyötä vapaan sivistystyön eri osa-alueilla. Vuosina 2013 – 2016 kehittämistyötä rahoitti Opetushallitus.

Toiminnan yhteinen nimi on ”Tartu taiteeseen”, mikä sisältää
– esiopetuksessa toteutettavat taidetuokiot
– varhaiskasvatuksessa ja muissa toimintaympäristöissä toteutettavat Satusalkkuseikkailut
– Tartu Taiteeseen -tapahtuma perheille vuosittain

Mistä kaikki alkoi? – Taiteita lasten oman tarinan pohjalta

Kevään 2013 aikana Lastenkulttuurikeskus Verso yhdessä Soisalo-taideleikkikoulun opettajien kanssa kiersi kaikissa Varkauden päiväkodeissa eri taiteenaloja yhdistävien taideviikkojen merkeissä. Taideviikon aikana lapset saivat omissa ryhmissään tutustua sanataiteen, kuvataiteen, musiikin, tanssin ja teatterin osa-alueisiin. Lapset tekivät itse sadun, jota he kuvittivat maalauksilla ja värittivät äänimaisemalla. Yhtenä päivänä perehdyttiin tanssiin ja kokeiltiin päiväkodin omaan satuun nivoutuvaa liikekieltä tanssinopettajan johdolla.

Viikon aikana pienryhmissä syntyneet osat koottiin perjantaina koko talon väelle suunnattuun värivarjoteatterituokioon. Värivarjoteatterissa päiväkodin pienimmät saivat elämyksen tuttuun päiväkotiin värivarjoteatterin keinoin loihditusta väritilasta, isompien kanssa puolestaan tehtiin kokeiluja teatteriesityksen luomisesta.

Satusalkkuseikkailu yhdistää eri taiteenalat

Syksyllä 2013 monitaidekasvatustoiminnalle löytyi uudenlainen muoto. Kaikissa Leppävirran päiväkodeissa syksyllä 2013 kiertäneissä taidekasvatustuokioissa on pohjana matkalaukku, Satusalkku, joka johdattaa työpajojen etenemistä halutun teeman mukaisesti. Kun salkkua tutkitaan lasten kanssa, syntyy 1 – 3 tuokion pituinen Satusalkkuseikkailu. Yhden tuokion kesto on osallistujien iästä riippuen 30-45 minuuttia.

Lukuvuoden 2013-2014 teemaksi valittiin päiväkotien toiveesta kestävä kehitys ja erityisesti vesi. Verson ja opiston projektityöntekijä Minnamaria Koistinen kirjoitti taidetuokioiden pohjaksi tarinan Vedenneidosta, joka ystävineen törmää ihmisten ajattelemattomuuteen.

Tarinaa käsitellään teatterileikkien, tanssin, musiikin, sanataiteen ja kuvataiteen keinoin jokaisessa päiväkotiryhmässä ja tarinan pohjalta lapset pohtivat myös luontoa, vesiensuojelua sekä kierrätystä. Isoimpien lasten ryhmissä ei käytetä valmista tarinaa, vaan lapset keksivät tarinan itse toiminnan edetessä.

Satusalkkuseikkailu on konsepti, jossa teema vaihtuu

Vuoden 2014 aikana monitaiteista taidetoimintaa kehitettiin yhteisöllisin menetelmin ja sisäisen tuotteistamisen keinoin. Toiminnalle luotiin yhdessä taidekasvattajien kanssa yhteiset raamit, joiden puitteissa erilaisia valittuja teemoja käsitellään taideaineita integroiden.

Satusalkkuseikkailusta luotiin kulttuurituottajan ja taidekasvattajien yhteistyössä konsepti, jonka sisällä aihepiiriä voi muunnella mutta raamit ja runko pysyvät samankaltaisina teemasta riippumatta. Toimintamallia kokeiltiin ja kehitettiin kaikkiaan kolmen lukuvuoden ajan vuosina 2013 – 2016.

Satusalkkuseikkailu-konsepti toimii paitsi monitaiteisena kulttuuritoimintana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, myös mm. kirjastojen satutuokioina tai museopedagogiikan välineenä. Se yhdistää draamakasvatuksen, sanataiteen, visuaaliset taiteet, musiikin ja tanssin sekä kestävän kehityksen tai vaikkapa monikulttuurisuuden teemat.

Kestävän kehityksen teemat taidekasvatuksessa
Satusalkkuseikkailujen ja Tartu taiteeseen eskarissa-toimintamallin teemat on valittu vahvasti kestävän kehityksen eri näkökulmista. Teemoja ovat olleet:
Luonnonsuojelu, vesi (Vedenneito ja kala)
Kierrätys (Roskajuttu)
Kulttuuriperintö (Unohtuneet eväät)
Ystävyys ja erilaisuuden hyväksyminen (Erilainen kirahvi)

Monitaidetuokioita ovat kehittäneet ja toteuttaneet vuosina 2013 -2016
Tanssinopettaja Anna Savolainen, Soisalo-opisto
Tanssinopettaja Noora Puranen, Soisalo-opisto
Visuaalisten taiteiden opettaja Kaarin Oresmaa, Soisalo-opisto
Visuaalisten taiteiden opettaja Susanna Nissinen, Soisalo-opisto
Ohjaustoiminnan artenomi Mari Kervinen, Lastenkulttuurikeskus Verso
Teatteri-ilmaisun ohjaaja, sanataideohjaaja Iiris Salmela, Lastenkulttuurikeskus Verso
Musiikkipedagogi Elsi Kinnunen, Lastenkulttuurikeskus Verso
Musiikkileikkikoulun opettaja Heidi Kantanen, Soisalo-opisto
Sanataideohjaaja Tiina Kontro-Heiskanen, Lastenkulttuurikeskus Verso
Taidekasvattaja Minnamaria Koistinen, Lastenkulttuurikeskus Verso
Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen, Lastenkulttuurikeskus Verso

Vedenneito Vellamo (Minnamaria Koistinen) Satusalkkuseikkailussa
Sorsakosken päiväkodissa Leppävirralla marraskuussa 2013.