Tartu taiteeseen

 

Lastenkulttuurikeskus Verson ja Soisalo-taideleikkikoulun kehittämässä monitaiteisen taidekasvatuksen Tartu taiteeseen -toimintamallissa osallistujille maksuttomalla taidetoiminnalla herätetään kiinnostusta taideaineisiin ja tarjotaan jokaiselle mahdollisuus tutustua taiteen eri aloihin leikin keinoin tutussa ryhmässä.

Tartu taiteeseen toimii paitsi monitaiteisena kulttuuritoimintana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, myös mm. kirjastojen satutuokioina tai museopedagogiikan välineenä. Se yhdistää draamakasvatuksen, sanataiteen, visuaaliset taiteet, musiikin ja tanssin sekä kestävän kehityksen tai vaikkapa monikulttuurisuuden teemat.

Tartu taiteeseen-tuokioiden ja Satusalkkuseikkailujen pohjana on Satusalkku – matkalaukku tai vaikkapa ämpäri, jonka sisältö johdattaa työpajan etenemistä valitun teeman mukaisesti. Kestävän kehityksen eri näkökulmista luotuja teemoja on tällä hetkellä viisi:Unohtuneet eväät
Luurileikki (mediataidot)
Roskajuttu (kierrätys)
Unohtuneet eväät (kulttuuriperintö)
Vedenneito ja kala (luonnonsuojelu ja vesi)
Monimuotoinen (tunne- ja kaveritaidot)

Tartu taiteeseen-toimintamalliin kuuluvat:
Satusalkkuseikkailut alle kouluikäisille varhaiskasvatuksessa ja muissa toimintaympäristöissä
Tartu taiteeseen eskarissa -tuokiot esiopetusryhmille

Tartu taiteeseen -toimintaa on kehitetty vuosina 2013 – 2016 osana Soisalo-opiston laatu- ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena oli kehittää monitaiteista, eri taideaineita integroivaa taidekasvatustyötä vapaan sivistystyön eri osa-alueilla. Kehittämistyötä rahoitti Opetushallitus. (Lisää taustaa täällä)

Tartu Taiteeseen -tuokiot ovat olleet syksystä 2016 alkaen osa Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoimaa Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joka takaa kulttuurisen osallisuuden kaikille Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Varkaus) oppilaille esi- ja perusopetuksessa. Syksystä 2018 alkaen Kulttuuriketjuun on liitetty myös varhaiskasvatus.

Lastenkulttuurikeskus Verso on vakiinnuttanut päiväkodeissa kiertävän monitaiteisen taidekasvatustoiminnan myös muille Verso-paikkakunnille.

Vedenneito Vellamo (Minnamaria Koistinen) Satusalkkuseikkailussa
Sorsakosken päiväkodissa Leppävirralla marraskuussa 2013.