Taideneuvola

Taideneuvola-toimintamallissa yhdistyy neuvolatyö ja taidekasvatus.

Taideneuvola vahvistaa kulttuurisen osallisuuden avulla lapsen ja perheen sekä lapsen kasvua tarjoten perheelle varhaista tukea.

Erityisenä tavoitteena on tukea yhteisen taidekokemuksen kautta lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Varhaisen vaiheen moniammatillinen tuki edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja perheen mielenterveydellistä hyvinvointia.

Taideneuvolatoiminta voi sisältää mm.

 • neuvolamuskareita
 • vauvaa odottavien taidetoimintaa
 • erilaisia taide- ja kulttuurityöpajoja perheille
 • ryhmäneuvolaan vietäviä taidepalveluja
 • neuvolan tiloissa tapahtuvaa taidetoimintaa
 • neuvolan henkilökunnan kulttuurisen osaamisen vahvistamista
 • monenlaisia muita yhteistyön helmiä

Menossa nyt:

 • Taideneuvola-toiminta on käynnistynyt Varkauden, Leppävirran ja Joroisten perhekeskusalueella kunta- ja sektorirajat ylittäen.
 • Odottajien iltaa on kokeiltu Joroisissa ja Leppävirralla.
 • Varkaudessa toimitaan säännöllisesti mm. 6kk-ryhmäneuvolassa sekä Perheentalolla.
 • Leppävirralla kehitetään kirjaston ja neuvolan yhteistyötä.
 • Joroisissa toimitaan Perhekeskus Kuperkeikassa.
 • LAKU-lähetteellä tuetaan osallistumista, lisätietoja LAKU-lähetteestä täällä (linkki).