Taidekasvattajalle

Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä ja kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Toiminnan tavoitteena on, että lasten yhtäläiset mahdollisuudet kulttuuri- ja taide-elämään toteutuvat valtakunnallisten kulttuuripoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Lastenkulttuurin saavutettavuuden edistäminen viemällä taidetoimintaa suoraan lasten toimintaympäristöihin on keskeistä Verson toiminnassa. Alueellinen yhteistyö ja moniammatillinen osaaminen edistävät lastenkulttuurin saavutettavuutta ja ovat osaltaan tukemassa perheitä hyvään elämään.

Verson taidekasvattajia kutsutaan Versotarhureiksi, sillä he ovat avainasemassa taiteen siemenien kylvämisessä ja luovuuden versojen kasvattamisessa.

Tämä sivu on Versotarhureita varten. Versotarhurin tietokansiosta löydät tiedot käytännön asioihin, työsuhteeseen ja palkanmaksuun liittyvistä asioista. Versotarhurin vinkkivasusta puolestaan nappaat ideoita taidekasvatussisällön suunnitteluun.

Onnea matkaan Versotarhurin työssäsi!