SATA2 / Savotta

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2018–31.12.2019. Hankkeen toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille -palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on mallintaa hankkeen tuloksia ja käytäntöjä valtakunnallisiksi.

https://www.lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2018/07/SATA2-netti-768x97.jpg

SAVOTTA – saavutettavaa taideharrastamista Savoon

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun, Lastenkulttuurikeskus Verson ja Soisalo-opiston yhteispilotti SAVOTTA on osa valtakunnallista SATA2-hanketta ja se toteutuu lukuvuoden 2018 – 2019 aikana.

Mitä Savotassa tehdään?

•Soisalo-opiston, Lastenkulttuurikeskus Verson sekä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu/lastenkulttuurikeskus Lastun yhteistyötahoina Vammel ry, Savon vammaisasuntosäätiö SAVAS, Eijsveikeet ry

•Kehitetään yhteistyömalleja kulttuurisen osallisuuden lisäämiseksi: kohdennettua ryhmätoimintaa adhd-lasten perheille, henkilökohtaistetun opetussuunnitelman pilotointia

Koulutusyhteistyötä: Verson taidekasvattajafoorumissa 19.12.2018 saavutettavuusteema ja SAVAS vierailemassa, Autismiymmärrys ja Esteetön lapsuus –hankkeiden koulutukset, SATA2-koulutus

Tiedonkulun kehittämistä ja osallistumiseen rohkaisemista: Lastun ja Verson nettisivu-uudistukset, keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen, järjestöjen kautta viestiminen, Soisalo-opiston Iloa ja oppia –lehdessä saavutettavuus-teema huhtikuussa 2019, oppilaaksi ottamisen käytäntöjen kehittäminen

•Osana perustyötämme vahvistamme kulttuurin asemaa hyvinvointipalveluiden osana kaikille, monipuolistetaan kulttuuritarjontaa ja sen saavutettavuutta sekä tiivistetään toimijoiden yhteistyötä: LAKU-lähetetyö, taideneuvolatyö, sektorirajat ylittävä työ ja järjestöyhteistyö

•Avataan ajatusta havaitsemaan enemmän kuin ennen

Mitä on jo havaittu?

•Verkostomainen työtapa on hedelmällistä: ajatusten vaihto eri ammattien edustajien ja järjestöjen kanssa on antanut korvaamattoman arvokasta tietoa. 

•Taiteen perusopetuksen ja taidekasvatushenkilökunnan saaminen koulutuksiin ei ole aina helppoa (tuntityöläiset, poikkeavat työajat yms). Osallistuvatko koulutuksiin ne, jotka tietävät aiheesta jo ennestään eniten? Miten saataisiin innostettua mukaan kaikki?

•Erityislasten vanhemmilla/avustajilla voi olla ennakkoluuloja oman lapsensa osallistumiskyvystä ja taidekasvattajien ammattitaidosta, nämä voivat estää harrastuksen kokeilemista. Vuoropuhelua ja pienimuotoisia kokeilemisen mahdollisuuksia tulisi lisätä!