SATA2 / Savotta

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena oli parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä olivat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa.

Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2018–31.12.2019. Hankkeen toteuttajina olivat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille -palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa. Hanketta tuki opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on mallintaa hankkeen tuloksia ja käytäntöjä valtakunnallisiksi.

https://www.lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2018/07/SATA2-netti-768x97.jpg

SAVOTTA – saavutettavaa taideharrastamista Savoon

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun, Lastenkulttuurikeskus Verson ja Soisalo-opiston yhteispilotti SAVOTTA oli osa valtakunnallista SATA2-hanketta ja se toteutui lukuvuoden 2018 – 2019 aikana.

Mitä Savotassa tehtiin?

•Soisalo-opiston, Lastenkulttuurikeskus Verson sekä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu/lastenkulttuurikeskus Lastun yhteistyötahoina Vammel ry, Savon vammaisasuntosäätiö SAVAS, Eijsveikeet ry

•Kehitettiin yhteistyömalleja kulttuurisen osallisuuden lisäämiseksi: kohdennettua ryhmätoimintaa adhd-lasten perheille, henkilökohtaistetun opetussuunnitelman pilotointia

Koulutusyhteistyötä: Verson taidekasvattajafoorumissa 19.12.2018 saavutettavuusteema ja SAVAS vierailemassa, Autismiymmärrys ja Esteetön lapsuus –hankkeiden koulutukset keväällä 2019, SATA2-koulutus 2019 keväällä

Tiedonkulun kehittämistä ja osallistumiseen rohkaisemista: Lastun ja Verson nettisivu-uudistukset saavutettaviksi, keskustelu- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen, järjestöjen kautta viestiminen, Soisalo-opiston Iloa ja oppia –lehdessä saavutettavuus-teema huhtikuussa 2019, oppilaaksi ottamisen käytäntöjen kehittäminen

•Osana perustyötämme vahvistamme kulttuurin asemaa hyvinvointipalveluiden osana kaikille, monipuolistamme kulttuuritarjontaa ja sen saavutettavuutta sekä tiivistämme toimijoiden yhteistyötä: LAKU-lähetetyö, taideneuvolatyö, sektorirajat ylittävä työ ja järjestöyhteistyö

•Avataan ajatusta havaitsemaan enemmän kuin ennen

Mitä on havaittu?

•Verkostomainen työtapa on hedelmällistä: ajatusten vaihto eri ammattien edustajien ja järjestöjen kanssa on antanut korvaamattoman arvokasta tietoa. 

•Taiteen perusopetuksen ja taidekasvatushenkilökunnan saaminen koulutuksiin ei ole aina helppoa (tuntityöläiset, poikkeavat työajat yms). Osallistuvatko koulutuksiin ne, jotka tietävät aiheesta jo ennestään eniten? Miten saataisiin innostettua mukaan kaikki?

•Erityislasten vanhemmilla/avustajilla voi olla ennakkoluuloja oman lapsensa osallistumiskyvystä ja taidekasvattajien ammattitaidosta, nämä voivat estää harrastuksen kokeilemista. Vuoropuhelua ja pienimuotoisia kokeilemisen mahdollisuuksia tulisi lisätä!

Aiheesta lisää:

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille, linkki pdf-tiedostoon: Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille