Lastenkulttuurikeskus Verso

• Kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Keski-Savossa
• Hallinnollisesti Varkauden kaupungin / Soisalo-opiston alaisuudessa
• 8 jäsenkuntaa: Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi, Varkaus
• Perustettu v. 2008
• Verso on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton perustajajäsen (2015) ja yksi 30 jäsenkeskuksesta.

Resurssit

• 2 htv koordinointia ja tuotantoa + osa-aikaiset hanketyöntekijät

• n. 30 taiteilijaa / taidekasvattajaa vuosittain erilaisissa työsuhteissa, yht. n. 4 htv

• Toimistoa lukuunottamatta ei omia toimitiloja, toimintaosoitteita noin 100/ vuosi

Tulokset

• Asiakaskontaktit: n. 25 000 – 30 000 lasta ja heidän kanssaan toimivaa aikuista / vuosi

• Tilaisuuksia n. 1000 / vuosi

• Toteutettua taidekasvatustoimintaa n. 1300 tuntia / vuosi

• n. 35 nukketeatterimatkalaukkua alueen kirjastoissa lapsiryhmille lainattavana

Rahoitus

• Rahoitusta/vuosi n. 250 000 € (vaihtelee paljon vuosittain)

• Kuntien rahoitus: 84 000 € /vuosi

• OKM rahoitus: 45 000 – 60 000 €/vuosi

• Kulttuuripalvelujen myynti n. 20 – 40 000 €/vuosi (ostopalvelusopimukset, lipputulot ym. tuotot)

+ hankkeet.