Neljäs kerta

Tunteiden Tuuli -tunnin aloitusvideo

Tämä onkin viimeinen Tunteiden Tuuli-tunti. Tapaaminen aloitetaan tavalliseen tapaan tiedustelemalla, millä tuulella ryhmä on lähtenyt aamulla liikenteeseen. Tuuli on onnellinen, koska häntä ei enää pelota, vaan hän ymmärtää, että oudot tuntemukset ovat tunteita. Ja vielä onnellisempi hän
on siitä, että hän on myös oppinut näyttämään tunteitaan. Tehdäänpä nyt kuitenkin pieni lämmittely! Tarkistetaan, onko koko keho tullut mukaan päivän hommiin! Lämmitellään myös rintakehä ja pidetään yhdessä ääntä. Onko kaikilla myös ääni tallella?

”Oho! Nyt meinasi käydä melkoinen erehdys! Mehän
emme ole lainkaan tutkineet, vaikuttavatko tunteet myös
ääneen?”

Ääniruno


Kun ihminen on vihainen suusta kuuluu ? Mrrrrr
Kun ihminen on surullinen suusta kuuluu? Yhyyy
Kun ihminen on iloinen suusta kuuluu? Hihhiii

• Ryhmässä yhdessä täydennetään runo äänillä, jotka sopivat tunteisiin.

• Ryhmä jaetaan kahteen osaan. Toinen puoli lausuu runoa ja toinen puoli esittää äänet, ilmeet ja eleet, mitkä runon tunteisiin liittyvät. Ryhmät seisovat vastakkain, jotta voidaan taas tarkkailla, miten tunteet näkyvät eleissä ja ilmeissä.

Vaikuttavatkohan tunteet sanoihin, joita sanomme?

Tunnejuttelu


• Ryhmä jaetaan kahtia ja kumpikin osapuoli muodostaa jonon.
• Jonon ensimmäisille keksitään roolinimet ja mietitään, minkä tunteen vallassa he käyvät keskustelun.
• Keskustelu käydään niin, että jonossa olevat keksivät repliikit jonon ensimmäisten sanottaviksi. Näin roolin esittäjän ei tarvitse muuta kuin sanoa se, mitä hänelle on kuiskattu. Kierroksia kannattaa ottaa useampia ja tunteitakin muutamia erilaisia, jotta ryhmä pääsee vauhtiin.

Tehtävien jälkeen keskustellaan siitä, miten sanojen ja puheen sisältö muuttui, kun tunne muuttui. Oliko myös ääni erilainen? Pohditaan myös sitä, voisiko jollakin muulla tavalla kuin haukkumalla tuoda omaa pahaa mieltään esille.

Kirjeen kirjoittaminen Tuulille

”Nyt olisi aika sanoa Tuulille hyvästit. Tuuli kirjoitti meille
kirjeen, joten me voisimme vastavuoroisesti kirjoittaa
hänelle. Kirjoitetaan Tuulille meidän omista tunteista.
Kirjoitetaan siitä, mitä meille on tapahtunut.
Ja voidaan me kirjoittaa myös niistä asioista, mitä me
olemme oppineet!”