Museoiden perhesunnuntait

Yksi Lastenkulttuurikeskus Verson painopisteistä on leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen, mikä pitää sisällään myös uusien näkökulmien avaamisen perinteisesti aikuisten toimintaympäristöiksi koetuissa tiloissa.

Lastenkulttuurikeskus Verso ja Varkauden museot ovat kehittäneet vuosien varrella erilaisia yhteistyömuotoja, joiden avulla on tuotu esiin museota monipuolisena toimintaympäristönä.

Yksi yhteisistä toimintamuodoista ovat Perhesunnuntait, joita Varkauden Museot ja Lastenkulttuurikeskus Verso järjestävät ympäri vuoden. Perhesunnuntai on museolla toteutettava työpajapäivä, joka on avoin kaikille lapsiperheille. Työpajan sisältö nivoutuu kulloinkin esillä olevaan vaihtuvaan taidenäyttelyyn, johon on mahdollisuus tutustua työpajan yhteydessä.

Perhesunnuntai-toimintaa on laajennettu Varkauden museosta myös Savonlinnassa Riihisaareen, Joroisissa Karhulahden kotiseutumuseoon, Pieksämäellä Savon radan museoon ja Rantasalmen museoon.

Uusimmat perhesunnuntai-toimintaan kehitetyt menetelmät ovat teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmelan kehittämä draamaa ja sanataidetta yhdistävä museoseikkailu “Menneeseen kätketyt” sekä kuvataiteilija Mari Liimataisen luoma monitaiteinen museoseikkailu “Kainon kintereillä”.

Perhesunnuntaiden ajankohdat löydät tapahtumakalenterista.