Ju-va

Kuun-te-le:

Teh-tä-vä:

Et-si sa-nat ruu-du-kos-ta. Raa-haa vä-rik-käät sa-nat ruu-duk-koon oi-keil-le pai-koil-le.