Verson jäsenyys

Lastenkulttuurikeskus Verso tarjoaa jäsenilleen kokonaisvaltaisen lastenkulttuuripalveluiden tuotannon ja kehittämisen. Jäsenyyden myötä kunta sitoutuu toimimaan verkoston ohjausryhmässä, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Verson ohjausryhmä muodostuu jäsenkuntien edustajista, ja ohjausryhmä ottaa kantaa uusiin jäsenyyksiin.

 • Jäsenkunta nimeää kuntansa edustajan ja varaedustajan ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa ja linjata toimintaa edustamansa kunnan nimissä.
 • Kunnan yhteyshenkilön, ohjausryhmän jäsenen tehtäviä ovat mm.
  • lastenkulttuuriasioiden edistäminen ja vaikuttaminen oman kunnan päätöksenteossa
  • tiedonkulun varmistaminen jäsenkunnan ja Verson henkilöstön välillä
  • vuotuisten toimintasuunnitelmien sekä rahoitushakemusten valmistelu Verson henkilöstön tukena
  • kokoontuminen vähintään kahdesti vuodessa
 • Verson koordinoinnin ja tuotannon tehtäviä ovat mm.
  • rahoituksen hankkiminen, projektien valmistelu ja suunnittelu, kustannuslaskenta
  • budjettien seuraaminen ja raportointi
  • viestintä jäsenkuntien, kohderyhmien ja toiminnan toteuttajien kanssa
  • kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat, talous ja raportointi
  • lastenkulttuuripalveluita toteuttavien henkilöiden ja palveluntarjoajien valinta, palvelutuotannon ohjaus, tehtävien ja vastuualueiden jakaminen ja toiminnan arviointi

Jäsenmaksu on 3€ / kunnan 0-18-vuotias asukas / vuosi (vähintään 2000€ / vuosi / kunta). Halutessaan kunta voi maksaa myös minimiä suurempaa jäsenmaksua.

Uusien kuntajäsenien tulee hakea jäsenyyttä 6kk ennen uuden kalenterivuoden alkamista, eli seuraavan vuoden alusta alkavaa jäsenyyttä kesäkuun loppuun mennessä.

Mitä kunta saa Verso-jäsenyydellään?

 • Lastenkulttuuripalvelut
  • työpajat, esitykset, näyttelyt, koulutukset, tapahtumayhteistyö
 • Hankkeet
  • Alueellisia hankkeita, jotka vaikuttavat kaikissa Verson jäsenkunnissa
  • Paikallisia hankkeita, joihin kunnat voivat osallistua kiinnostuksensa ja resurssiensa mukaan
 • Asiantuntijapalvelut ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen
  • esim. kulttuurikasvatussuunnitelmien edistäminen ja/tai koordinointi, kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelmatyö, alueellisen yhteistyön kehittäminen, luovan alan toimintaedellytysten edistäminen
 • Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenyys
  • Valtakunnallinen verkosto, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti.

Jäsenkunnan lastenkulttuuripalvelut

Verso tuottaa jäsenkunnille palveluita kuntien rahoitusosuuksien suhteessa.

 • Kunnan osuus prosentteina kaikkien jäsenkuntien jäsenmaksuista = kuntaan tuotettavien lastenkulttuuripalveluiden määrä/rahallinen arvo suhteessa muihin jäsenkuntiin
 • Kuntakohtainen resurssi vaihtelee vuosittain riippuen muista rahoituksista, joita Versolla on. OKM:n yleisavustus, hankkeet ja kulttuuripalvelujen myynti, kaikki vaikuttavat kokonaisuuteen.

Käymme jäsenkuntien kanssa vuosittain neuvottelut siitä, mitä sisältöjä kunta haluaa jäsenyydellään ja pyrimme siihen, että toiminnat ovat mahdollisimman vakiintuneita, vuosittain samalla tavalla toistuvia.

Lisätietoja:
Kulttuurisuunnittelija
Julia Vatanen
julia.vatanen (a) varkaus.fi
p. 044 444 24 57