Hyvinvointia kulttuurista

Lastenkulttuurikeskus Versossa lastenkulttuuri nähdään kokonaisvaltaisena hyvinvointipalveluna.

Kulttuuri- ja taideosallistuminen tuottaa elämyksiä ja avaa uusia näkökulmia. Kulttuurin parissa on helppoa kokea onnistumisen tunnetta ja löytää välineitä itsensä ilmaisuun. Kaikki nämä ovat hyvinvoivan lapsen ja nuoren perustavanlaatuisia rakennuselementtejä.

Siksi olemme myös mielellämme mukana erilaisissa kulttuurihyvinvointia edistävissä hankkeissa ja verkostoissa ja avaamme jatkuvasti uusia ovia hyvinvointitoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Uskomme, että tukemalla hyvinvointia kokonaisvaltaisesti arjessa jo pienestä pitäen voimme ehkäistä ja estää pahoinvointia syntymästä tai kasvamasta.

Verso on ollut mukana Etelä-Savon maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman rakentamisessa ja toteuttaa sitä päivittäin arjessa. Tutustu suunnitelmaan tästä: https://www.esavo.fi/kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointilinkkejä


Liisa Laitinen, Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua, 2017 (verkkojulkaisu)
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

Sitran tutkimuskooste taiteen ja kulttuurin vaikutuksista
https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

Tietokortti Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen
https://media.sitra.fi/2017/11/21100218/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti.pdf

Tietokortti Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin
https://media.sitra.fi/2017/11/21095355/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti.pdf

ArtsEqual-tutkimushanke, mm. toimenpidesuosituksia taiteesta lisäämässä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia
http://www.artsequal.fi/

Taikusydän-sivusto (taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien tutkimuksia, julkaisuja, uutiskirjeitä)
https://taikusydan.turkuamk.fi/

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka tukee Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa: https://www.tampere.fi/tiedostot/p/gS5Dfh9gp/pirkanmaan_kulttuurihyvinvointisuunnitelma.pdf

Cuporen tietokortit (mm. yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa)
https://www.cupore.fi/fi/tietoa/tietokortit