Neuvolataiteilija 2020

Lastenkulttuurikeskus Verso on käynnistänyt kokeilujen avulla Taideneuvola-toimintaa eri muodoissaan vuosien 2018 – 2019 aikana useilla paikkakunnilla. Taideneuvola yhdistää neuvolan ja taidekasvatuksen.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Versolle 15 000 euron avustuksen Neuvolataiteilija-hankkeeseen, joka työllistää eri alojen taiteilijoita neuvolan ja perhetyön kanssa tehtävän yhteistyöhön Verson kahdeksassa jäsenkunnassa vuoden 2020 aikana. Kunnat ovat Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Leppävirta, Pieksämäki, Rantasalmi ja Varkaus.

Taidetta arkisiin ympäristöihin

Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintatapa taidekentän ja neuvolajärjestelmän sekä perhetyön ja perhekeskusten yhteistyöhön.

Hankkeen avulla taiteilijat saavat työtilaisuuksia uusiin toimintaympäristöihin, kun taas lapset ja perheet saavat elämäänsä taidetta arkisissa ympäristöissä. Taiteilijan voi kohdata ryhmäneuvolassa terveydenhoitajan työparina, neuvolan odotusaulassa tekemässä taidetta mitä yllättävimmin tavoin tai arkisena osana kokonaisvaltaisempaa perhetyön kenttää.

Taiteenlajit voivat olla mitä tahansa aina valokuvasta musiikkiin ja sanataiteesta sirkukseen, tavoitteena on laaja-alainen kokeileva toiminta. Hanke käynnistyy kartoittamalla uudenlaisesta lastenkulttuurityöstä kiinnostuneita taiteilijoita.

Uudet yleisöt yllätetään taiteella

Neuvolayhteistyötä on kokeiltu alueella mm. musiikkipedagogin ja terveydenhoitajan vetämissä tuokioissa. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja palaute kiittävää.

Taideneuvola voi olla vaikkapa värileikkiä.

Neuvola, perhetyö ja perhekeskukset on valittu toimintaympäristöksi, koska sitä kautta taide voi tavoittaa kokonaiset ikäluokat perheineen ilman, että perheet itse osaavat hakeutua taiteen pariin lainkaan. Hankkeen kautta lapset ja perheet tulevat yllätetyksi taiteella sellaisissa tilanteissa, joissa siihen ei ole totuttu. Mahdollisuutena nähdään uusien yleisöjen tavoittaminen taiteen ja kulttuurin pariin. Hankkeen avulla pyritään tavoittamaan kaikenlaisia perheitä, myös ne, joiden arjessa taiteella ei ole aiemmin ollut suurta merkitystä.

Neuvolataiteilija voi auttaa vuorovaikutuksessa musiikin keinoin.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Niina Hiitola
niina.hiitola (a) soisalo-opisto.fi
p. 040 713 8632