Asiantuntijapalvelut

Lastenkulttuurin asiantuntijapalvelut

Verson merkittävä toimintamuoto ovat erilaiset asiantuntijapalvelut lastenkulttuurikentällä. Lastenkulttuuritoiminnan koordinoimisen ja tiedottamisen lisäksi esimerkkejä Verson asiantuntijapalveluista ovat mm. yhteistyö kulttuurikasvatussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, kulttuurilaitosten ja lasten toimintaympäristöjen yhteistyön kehittäminen, pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen, koulutusten järjestäminen sekä opetusmateriaalin tuottaminen. Alueellista yhteistyötä ja verkostomuotoista toimintatapaa toteutetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Verso kehittää lastenkulttuurialaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti muun muassa konseptoimalla ja levittämällä taidelähtöisiä menetelmiä ja taidekasvatusta. Tärkeä osa kehittämistyötä on osaamisen jakaminen ja sen mahdollistaminen erilaisissa vertaisryhmissä tukemalla muun muassa lastenkulttuurin parissa toimivien taiteilijoiden ja taidekasvattajien verkostoitumista.

Lastenkulttuuripoliittinen vaikuttaminen

Verso pyrkii toiminnallaan lisäämään lastenkulttuurin arvostusta ja resursseja sekä edistämään luovan alan toimintaedellytyksiä. Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen yhteisillä produktioilla sekä taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja uusien työtilaisuuksien luominen on tärkeä osa Verson toimintaa. Verso on myös mukana luomassa kunnallisia hyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelmia.