Etsimme kulttuurituottajia

Varkauden kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalveluissa aukeaa elo-syyskuussa kaksi määräaikaista työpaikkaa kulttuuri- ja harrastuspalveluiden tuotantoon. Toinen tehtävistä painottuu Harrastamisen Suomen mallin Varkauden ja Rantasalmen hankkeeseen, toinen tehtävistä jakautuu Varkauden kaupungin yleisiin kulttuuripalveluihin sekä lastenkulttuurituotantoihin Lastenkulttuurikeskus Verson toiminta-alueella.

Tarjoamme näköalapaikan lastenkulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin yhdyspinnoilla sekä monipuolisen työnkuvan innovatiivisessa ja motivoituneessa porukassa. Työkulttuurimme on uutta luova ja jatkuvasti kehittyvä.

Harrastuskoordinaattorin määräaikainen työsuhde on ajalle 1.8.2022 – 31.7.2023. Tehtävä on osa-aikainen 70% työajalla. Harrastuskoordinaattori huolehtii kokonaisvaltaisesti harrastussisältöjen laadukkaasta toteutumisesta sopien aikatauluista ja muista käytännön asioista toteuttajien ja koulujen kesken. Lisäksi koordinaattori toimii harrastustoimijoiden tukena mm. yhteistyön fasilitoijana ja saavutettavuusnäkökulmien edistäjänä. Harrastuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu myös etsivä harrastustyö, jossa hanketyöntekijä koordinoi moniammatillista yhteistyötä mm. sivistys- sekä sote-palveluiden kanssa, jotta jokaiselle lapselle löytyisi mieleinen harrastus. Tehtävään sisältyy myös tiimin muuta kulttuurituotantotyötä. Hanketyön osuus on 50% kokonaistyöajasta, muun työn osuus 20%.

Kulttuurituottajan määräaikainen työsuhde on ajalle 1.9.2022 – 31.12.2023. Tehtävät jakautuvat Varkauden kaupungin kulttuurituotantoon sekä Lastenkulttuurikeskus Verson alueelliseen lastenkulttuurituotantoon. Lastenkulttuurituotantoon sisältyy pääsääntöisesti kouluissa ja varhaiskasvatuksessa toteutuvien tilaisuuksien tuotantoa aikataulutuksesta viestintään. Kaupungin kulttuuripalvelut ovat mm. erilaisia osallistavia kampanjoita, kulttuuripalveluita erityisryhmille, monikanavaista viestintää, yhteistyötä kulttuuripalveluita tuottavien yhdistysten, yritysten sekä vapaan kentän taiteilijoiden kesken sekä pieniä yksittäisiä tapahtumia.

Kelpoisuusvaatimuksena molempiin tehtäviin on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, tarkemmat vaatimukset ja tehtävän kuvaukset löytyvät hakemuslinkeistä. Oman auton käyttö on välttämätöntä Verson laajalla maantieteellisellä alueella. Molemmissa tehtävissä edellytetään oma-aloitteisuutta, hyviä organisointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä monipuolista viestintäosaamista. Odotamme hakijoilta innostuvaa ja innostavaa asennetta, itsenäistä otetta työhön, joustavuutta sekä paineensietokykyä. Ja ennen kaikkea toivomme löytävämme tiimiimme hyviä tyyppejä!

Lisätiedot harrastuskoordinaattorin tehtävästä ja haku:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/harrastuskoordinaattori-vrk-03-68-22-2/

Lisätiedot kulttuurituottajan tehtävästä ja haku:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kulttuurituottaja-vrk-03-67-22-2/

Lisätietoja:

Johtava kulttuurituottaja Terhi Siippainen

ensisijaisesti sähköpostitse:

terhi.siippainen@varkaus.fi

Puhelimitse tavoitettavissa

ke 25.5. klo 9 – 12 ja ke 1.6. klo 9 – 12

044 743 6409

www.varkaus.fi

www.versoverkko.fi