Taustaa

Soisalo-taideleikkikoulun ja Lastenkulttuurikeskus Verson kehittämässä monitaiteisen taidekasvatuksen toimintamallissa osallistujille maksuttomalla taidetoiminnalla herätetään kiinnostusta taideaineisiin ja tarjotaan jokaiselle mahdollisuus tutustua taiteen eri aloihin leikin keinoin tutussa ryhmässä.

Toimintaa on kehitetty vuosina 2013 – 2016 osana Soisalo-opiston laatu- ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena on kehittää monitaiteista, eri taideaineita integroivaa taidekasvatustyötä vapaan sivistystyön eri osa-alueilla. Kehittämistyötä rahoitti Opetushallitus.

Tartu Taiteeseen -toimintamalli on ollut syksystä 2016 alkaen osa Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoimaa Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joka takaa kulttuurisen osallisuuden kaikille Keski-Savon viiden kunnan (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) oppilaille esi- ja perusopetuksessa.

Tartu taiteeseen-toimintamalliin kuuluvat

  • Satusalkkuseikkailut alle kouluikäisille
  • Tartu taiteeseen-tapahtuma perheille
Vedenneito Vellamo (Minnamaria Koistinen) Satusalkkuseikkailussa
Sorsakosken päiväkodissa Leppävirralla marraskuussa 2013.