Tartu taiteeseen

Soisalo-opiston alaisuudessa toimivat Soisalo-taideleikkikoulu ja Lastenkulttuurikeskus Verso käynnistivät vuoden 2013 aikana eri taiteenaloja integroivan monitaidekasvatustoiminnan, jota on toteutettu päiväkodeissa ja esiopetusryhmissä aluksi Varkaudessa ja Leppävirralla, myöhemmin yhä laajemmin Soisalo-opiston alueella ja Verson jäsenkunnissa.

Osallistujille maksuttomalla taidetoiminnalla herätetään kiinnostusta taideaineisiin ja tarjotaan jokaiselle mahdollisuus tutustua taiteen eri aloihin leikin keinoin tutussa ryhmässä. Toiminta on osa Soisalo-opiston laatu- ja kehittämistyötä, jonka tavoitteena on kehittää monitaiteista, eri taideaineita integroivaa taidekasvatustyötä vapaan sivistystyön eri osa-alueilla.

Tartu taiteeseen -toiminta sisältää eri osa-alueita

Vuoden 2014 aikana monitaiteista taidetoimintaa kehitettiin yhteisöllisin menetelmin ja sisäisen tuotteistamisen keinoin. Toiminnalle luotiin yhdessä taidekasvattajien kanssa yhteiset raamit, joiden puitteissa erilaisia valittuja teemoja käsitellään taideaineita integroiden.

Toiminnan yhteinen nimi on ”Tartu taiteeseen”, mikä sisältää
– esiopetuksessa toteutettavat taidetuokiot vuosittain vaihtuvalla teemalla
– varhaiskasvatuksessa ja muissa toimintaympäristöissä toteutettavat Satusalkkuseikkailut
– Tartu Taiteeseen -tapahtuma perheille vuosittain keväällä Soisalo-opistolla Varkaudessa.

Lastenkulttuurikeskus Verson ja Soisalo-taideleikkikoulun tavoitteena on vakiinnuttaa päiväkodeissa kiertävä monitaiteinen taidekasvatustoiminta ja laajentaa sitä tulevina vuosina myös muille Verso-paikkakunnille.

Mistä kaikki alkoi? Taiteita lasten oman tarinan pohjalta

Kevään 2013 aikana Lastenkulttuurikeskus Verso yhdessä Soisalo-taideleikkikoulun opettajien kanssa kiersi kaikissa Varkauden päiväkodeissa eri taiteenaloja yhdistävien taideviikkojen merkeissä. Taideviikon aikana lapset saivat omissa ryhmissään tutustua sanataiteen, kuvataiteen, musiikin, tanssin ja teatterin osa-alueisiin. Lapset tekevät itse sadun, jota he kuvittavat maalauksilla ja värittävät äänimaisemalla. Yhtenä päivänä perehdyttiin tanssiin ja kokeiltiin päiväkodin omaan satuun nivoutuvaa liikekieltä tanssinopettajan johdolla.

Viikon aikana pienryhmissä syntyneet osat koottiin perjantaina koko talon väelle suunnattuun värivarjoteatterituokioon. Värivarjoteatterissa päiväkodin pienimmät saivat elämyksen tuttuun päiväkotiin värivarjoteatterin keinoin loihditusta väritilasta, isompien kanssa puolestaan tehtiin kokeiluja teatteriesityksen luomisesta.

Osa päiväkodeissa syntyneistä saduista esitellään Verson blogissa.

Satusalkkuseikkailut päiväkodeissa

Syksyllä 2013 monitaidekasvatustoiminnalle löytyi uudenlainen muoto. Kaikissa Leppävirran päiväkodeissa syksyllä 2013 kiertäneissä taidekasvatustuokioissa on pohjana Satusalkku, joka johdattaa työpajojen etenemistä halutun teeman mukaisesti. Kun salkkua tutkitaan lasten kanssa, syntyy 2 – 3 tuokion pituinen Satusalkkuseikkailu.

Syksyn 2013 teemaksi valittiin päiväkotien toiveesta kestävä kehitys ja erityisesti vesi. Sama teema jatkui keväällä 2014 Varkauden päiväkodeissa. Verson ja opiston projektityöntekijä Minnamaria Koistinen kirjoitti taidetuokioiden pohjaksi tarinan Vedenneidosta, joka ystävineen törmää ihmisten ajattelemattomuuteen.

Tarinaa käsitellään teatterileikkien, tanssin, musiikin, sanataiteen ja kuvataiteen keinoin jokaisessa päiväkotiryhmässä ja tarinan pohjalta lapset pohtivat myös luontoa, vesiensuojelua sekä kierrätystä. Isoimpien lasten ryhmissä ei käytetä valmista tarinaa, vaan lapset keksivät tarinan itse toiminnan edetessä.

Lukuvuoden 2014 – 2015 teemana Satusalkkuseikkailuissa oli kierrätyspainotteinen Roskajuttu.

Lukuvuonna 2015 – 2016 puolestaan kulttuuriperintö.