Yksi Lastenkulttuurikeskus Verson painopisteistä on leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen. Leikki- ja toimintaympäristöjen kehittämisenä nähdään paitsi lasten omien toimintaympäristöjen lapsilähtöinen ja lapsia osallistava suunnittelu, myös uusien näkökulmien avaaminen perinteisesti aikuisten toimintaympäristöiksi koetuissa tiloissa.

Esimerkkejä leikki- ja toimintaympäristöjen laajentamisesta ovat lasten kanssa toteutetut toiminnot kirjastoissa, museoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa.

Varkauden Museot ja Verso

Lastenkulttuurikeskus Verso ja Varkauden museot ovat kehittäneet vuosien varrella erilaisia yhteistyömuotoja, joiden avulla on tuotu esiin museota monipuolisena toimintaympäristönä.

  • Perhesunnuntait Varkauden museolla: Yksi yhteisistä toimintamuodoista ovat Perhesunnuntait, joita Varkauden Museot ja Lastenkulttuurikeskus Verso järjestävät ympäri vuoden. Perhesunnuntai on museolla toteutettava työpajapäivä, joka on avoin kaikille lapsiperheille. Työpajan sisältö nivoutuu kulloinkin esillä olevaan vaihtuvaan taidenäyttelyyn, johon on mahdollisuus tutustua työpajan yhteydessä.
  •  Työpajat Varkauden museolla: Lastenkulttuurikeskus Verso on toteuttanut Varkauden museolla eri tapahtumiin liittyviä työpajoja muun muassa Varkauden Verso-viikoilla sekä Vekara-Varkaus-festivaaliviikon aikana.

Tarinakartta-työpaja Verso-viikolla 2013.

  • Taidetulkki-toiminta: Esiopetukseen suunnatun Taidetulkki-toiminnan tavoitteena on avata taiteen tekemisen vaiheita, kannustaa lapsia katsomaan taidetta ja nauttimaan oikeudesta tulkita taideteoksia omalla tavallaan. Lähtökohtana Varkauden museoilla vuonna 2010 syntyneelle ajatukselle oli se, kenellä on oikeus tulkita, kertoa ja kokea taidetta. Onko olemassa oikeaa tapaa katsoa? Ja kenellä on auktoriteetti kertoa toiselle, mitä teoksesta tulee nähdä? Lastenkulttuurikeskus Verso tuli menetelmän kehittämiseen yhteistyökumppaniksi ja ensimmäisinä tulkkeina toimivat keväällä 2011 Päiviönsaaren päiväkodin esikouluryhmät. Keväällä 2013 Taidetulkki-menetelmää käytettiin toista kertaa, tuolloin vuorossa olivat Lehtoniemen pienten koulun esikoululaiset. Lehtoniemen esikoulun Taidetulkki-toiminnasta lisää Verson blogissa. Taidetulkki-toimintaan sisältyy esiopetusryhmän museovierailu, taiteilijatapaaminen, taidetyöpajat esikoulussa sekä perheiden ilta museolla. Jokainen Taidetulkki-kokonaisuus suunnitellaan esillä olevaan näyttelyyn nivoutuvaksi, joten menetelmä on jokaisella kerralla ainutlaatuinen.
 

Karin Björklund-Rissanen esitteli "Muistikuvia lapsuuteni Varkaudesta"-näyttelyään Lehtoniemen esikoululaisille, jotka piirsivät ja maalasivat myös omia lapsuutensa muistoja samalla tekniikalla.


Museoiden perhesunnuntait

Perhesunnuntai-toimintaa on laajennettu Varkauden museosta vuosina 2016 - 2017 myös Savonlinnassa Riihisaareen, Joroisissa Karhulahden kotiseutumuseoon, Pieksämäellä Savon radan museoon ja Rantasalmen museoon.

Uusi menetelmä on teatteri-ilmaisun ohjaaja Iiris Salmelan kehittämä "Menneeseen kätketyt", joka on draamaa ja sanataidetta yhdistävä toiminnallinen museoseikkailu.

Olavinlinna

Kulttuurihistoriaan nivoutuva taidekasvatustyö korostuu Verson toiminnassa myös Savonlinnassa. Versoverkko Etelä-Savoon (2012 - 2014) -hankkeessa on muun muassa luotu päivähoidon käyttöön nukketeatterimatkalaukkuja, joiden teemana on savonlinnalaisen lastentarhanopettaja Riika Onnukan kirjoittama "Linnan hiiri"-tarina.

Tarina julkaistiin vuonna 2013 päivähoidon käyttöön tarkoitetussa vihkosessa, jonka kuvituksena ovat Olavinlinnassa seikkailevat, Anna Luttisen huovuttamat teatterinuket. Nuket on kuvannut varkautelainen valokuvaaja Sini Tullila.


Linnan hiiri-tarinan hahmot hääjuhlapotretissa Olavinlinnassa.
Kuva: Sini Tullila.

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

51851