Lastenkulttuurikeskus Verson toimintamuodot ovat moninaiset. Verson perustehtäviä ovat lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien turvaaminen sekä lasten ja nuorten oman kulttuurin vahvistaminen. Toiminnassa nostetaan esiin lasten ja nuorten itse luoma kulttuuri, vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta taiteen ja kulttuurin kokemiseen ja tuottamiseen sekä oman toimintaympäristönsä kehittämiseen.

Tätä tehtävää tukee myös kulttuurin luomiseen mahdollistavien leikki- ja toimintaympäristöjen kehittäminen, kuten koulujen, päiväkotien, kirjastojen, museoiden ja muiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä luonnonympäristöjen kehittäminen leikki- ja toimintaympäristöinä.

Verson toiminta jakautuu lastenkulttuuripalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja kulttuuripoliittiseen vaikuttamiseen.

Lastenkulttuuripalvelut

Ympärivuotiset työpajat, taidekasvatuskokonaisuudet ja esitykset sekä satutuokiotoiminta toteutuvat pääsääntöisesti koulujen lukuvuosirytmiä mukaillen syyskuusta toukokuuhun. Toimintaa toteutetaan kuntien rahoitusosuuksien suhteessa.

Kesäajan toimintoina Verso toteuttaa muun muassa Seikkailujen Saaren (Varkaus) sekä Nukkekodin kesätoiminnan (Pieksämäki).

Seikkailujen Saari on osa Varkaudessa vuosittain kesäkuun toisella viikolla järjestettävää Vekara-Varkaus -lastenfestivaalia. Koko festariviikon ajan jokaisena päivänä avoinna olevassa Seikkailujen Saaressa temmelletään taiteen ja kulttuurin värittämissä toiminnallisissa työpajoissa, joita ohjaavat sekä nuoret kesätyöntekijät että taiteen ammattilaiset.

Pieksämäen Nukkekoti on Sadun ja seikkailun talo, joka kutsuu lapsiperheitä seikkailuleikkeihin joka kesä aina kesäkuun alusta elokuun alkupäiville saakka. Alueelle on vapaa pääsy, ohjatuista toiminnoista ja esityksistä peritään pieni osallistumismaksu. Toukokuussa Nukkekoti on suosittu lapsiryhmien kevätretkikohde.

Lastenkulttuurin asiantuntijapalvelut

Verson merkittävä toimintamuoto ovat erilaiset asiantuntijapalvelut lastenkulttuurikentällä. Lastenkulttuuritoiminnan koordinoimisen ja tiedottamisen lisäksi esimerkkejä Verson asiantuntijapalveluista ovat mm. yhteistyö kulttuurikasvatussuunnitelmien suunnittelussa ja toteutuksessa, kulttuurilaitosten ja lasten toimintaympäristöjen yhteistyön kehittäminen, pienten lasten taidekasvatuksen kehittäminen, koulutusten järjestäminen sekä opetusmateriaalin tuottaminen. Alueellista yhteistyötä ja verkostomuotoista toimintatapaa toteutetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Verso kehittää lastenkulttuurialaa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti muun muassa konseptoimalla ja levittämällä taidelähtöisiä menetelmiä ja taidekasvatusta. Tärkeä osa kehittämistyötä on osaamisen jakaminen ja sen mahdollistaminen erilaisissa vertaisryhmissä tukemalla muun muassa lastenkulttuurin parissa toimivien taiteilijoiden ja taidekasvattajien verkostoitumista.

Lastenkulttuuripoliittinen vaikuttaminen

Verso pyrkii toiminnallaan lisäämään lastenkulttuurin arvostusta ja resursseja sekä edistämään luovan alan toimintaedellytyksiä. Lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön kehittäminen yhteisillä produktioilla sekä taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistäminen ja uusien työtilaisuuksien luominen on merkittävä osa Verson toimintaa. Verso on myös mukana luomassa kunnallisia hyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelmia.


LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

51849