21.2.2019
Yhteinen hetki – ota kuva ja osallistu Varkaudessa
Tule mukaan toteuttamaan lapsen ja vanhemman yhdessä kokemista hetkistä k...
11.2.2019
Satujen maailmaan ohjataan nyt myös LAKU-lähetteellä
Lastenkulttuurikeskus Verson satutuokioiden kevätkausi on käynnistynyt. Kauden e...
18.12.2018
Verson ensimmäinen uutiskirje
Lastenkulttuurikeskus Verso on ottanut käyttöön uutiskirjeen.
Lue lisää.

22.11.2018
Varkaudessa Lastenoikeuksien viikon päättää Museoiden Perhesunnuntai
Varkauden museoiden perhesunnuntai: Joulu on...
8.11.2018
Marraskuu on lastenkulttuurin juhlaa
Lastenkulttuurikeskus Verso juhlii 10-vuotista toimintaansa marraskuussa....
31.10.2018
Masussa-esityskiertue tavoittaa savolaiset haja-asutusalueiden lapset
Suomalais-slovenialainen Vauva- ja taaperoteatteriryhmä AEIOU kiertää Mas...
12.10.2018
Satuseikkailuissa kootaan omat satukirjat
Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan Sadun nimipäivänä torstaina 18. lok...
2.10.2018
Koululaisten maksuttomat taidekerhot alkavat Varkaudessa, Joroisissa ja Juvalla!
Lastenkulttuurikeskus Verson KaiKuVa- kaikille kulttuuria vapaa aikaan -h...
6.4.2018
Taideneuvolasta iloa, läheisyyttä ja kohtaamisia
Ota minut syliin uskalla laulaa ja...


6.4.2018Ota minut syliin
uskalla
laulaa ja leikkiä
koska sinun siipesi ovat ne
mitkä kantavat meidät molemmat.
Yhden toiveen haluaisin kuiskata:
tunne minut.


Taideneuvola-hanke tuo taidekasvatusta neuvolapalvelujen yhteyteen vanhempi-lapsiryhmien muodossa kolmessa Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnassa: Hirvensalmella, Juvalla ja Rantasalmella. Ryhmiä ohjaa musiikkipedagogi Katja Suomalainen ja hänen työparinaan toimii neuvolan terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä. Toiminta on avointa ja maksutonta kaikille neuvolaikäisten lasten perheille. Ensimmäisten ryhmien pikaisesta täyttymisestä voi päätellä, että kysyntää toiminnalle todella on.
 
Taidekasvatusta perheille
 
Taideneuvola-hankkeen tavoitteena on rohkaista taidekasvatuksen pariin myös niitä perheitä, joissa ei välttämättä ole aiempaa kokemusta vanhempi-lapsi-kulttuuritoiminnasta. Neuvoloiden kautta halutaan tavoittaa aivan tavallisia perheitä, joiden arjessa voisi olla tilaa ja tarvetta musisoinnille lapsen ja muiden perheiden kanssa. Hanketta hallinnoi Lastenkulttuurikeskus Verso, joka toimii Varkauden kaupungin alaisuudessa ja hanke toteutetaan kevään 2018 aikana. Taideneuvolassa pilotoidaan neuvoloiden kautta tapahtuvaa varhaisen vuorovaikutuksen tukemista musiikkikasvatuksen keinoin.
 
Jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa kunnassa on 2-3 musiikkileikkikoulu-ryhmää, joista jokainen ryhmä kokoontuu noin viisi kertaa 30 minuutin taidekasvatustuokioon. Toiminnan keskiössä on lapsen kasvun ja kehityksen sekä kiintymyssuhteen tukeminen musiikin, liikkeen, äänen ja kosketuksen kautta. Ryhmät tarjoavat myös yhden mahdollisuuden vanhempien väliselle vertaistuelle. Toiminta kannustaa vanhempia iloitsemaan, leikkimään ja kommunikoimaan lapsensa kanssa, hyväksymään hänet sellaisena kuin hän on ja eläytymään lapsen näkökulmaan.
 
Malli kulttuurin ja neuvolan yhteistyöstä

Toiminta voidaan nähdä myös käytännönläheisenä reagointina tutkimuksiin vanhempien lapsille periytyvästä yksinäisyydestä ja sen vaikutuksista. Hallituskauden kärkihankkeita ovat terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Myös lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma lupaa vahvistaa vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita. Taideneuvola tarjoaa yhden käytännön mallin ja kokemuksia sovellettavaksi näihin tarpeisiin.


Taidekasvattaja-terveydenhoitaja/perhetyöntekijä-työparimallin myötä käytännön kokemusta taidekasvatustoiminnasta jää myös neuvolaan ja neuvolan ammattilaisten näkökulma laajentaa lastenkulttuuritoimijoiden kykyä huomioida toiminnan hyvinvointivaikutuksia. Jokaiseen neuvolaan hankitaan oma musiikkikasvatusmateriaalipaketti, josta löytyy soittimia ja huiveja noin 10 lapsen ryhmälle.

Hankkeesta saadut kokemukset ja yhteistyöverkosto auttavat tiivistämään lastenkulttuurin ja neuvoloiden yhteistyötä hankkeen kunnissa ja soveltamaan näitä käytäntöjä myös muualla, esim. muissa Verson jäsenkunnissa. Xamkin sosionomi-opiskelijat Viivi Utulahti ja Hilda Luokkanen tekevät opinnäytetyönään tutkimuksen neuvolamuskareista. Saatua kokemusta ja tietoa levitetään ja hyödynnetään lapsiperheille suunnattujen palvelujen kehittämisessä.
 
Räväkkä alku Hirvensalmella

Ensimmäisenä neuvolamuskariryhmät alkavat Hirvensalmella 6.4. Ilmoittautuneiden lasten määrä ylitti odotukset, suunnitellun yhden ryhmän sijaan päätettiinkin toteuttaa kaksi ryhmää. Kunnassa, jossa viime vuonna syntyi vain 18 lasta, on aika huikeaa saada neuvolamuskareihin 26 lasta aikuistensa kanssa, aika suuri prosentuaalinen osuus kaikista 0-3-vuotiaista! Kysyntää avoimelle ja ilmaiselle perheille päiväaikaan tarjotulle kulttuuritoiminnalle siis näyttää olevan. Rantasalmella ryhmät alkavat 19.4. ja Juvalla 2.5. Lähiviikot näyttävät, saavuttavatko ne yhtä suuren suosion kuin Hirvensalmella.

Taiteen edistämiskeskus on tukenut Taideneuvola-hanketta, joka on osa Etelä-Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Helinä Juurinen, helina.juurinen@soisalo-opisto.fi, puh. 040 7138632LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

43308