Lastenkulttuurikeskus Verso on yhdeksän kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Etelä- ja Pohjois-Savon maakuntien alueella.

Verson perustivat vuonna 2008 Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Heinäveden ja Joroisten kunnat. Nyt jäsenkuntia ovat myös Savonlinna, Rantasalmi, Juva ja Hirvensalmi.

Verson perusrahoitus muodostuu kuntarahoitusosuuksista. Lisäksi Verson toimintaa on tukenut vuodesta 2014 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus lastenkulttuurikeskuksille.

Lastenkulttuurikeskus Verso toimii Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa.

Soisalo-opisto on Varkauden kaupungin ylläpitämä seudullinen, maakuntarajat ylittävä opisto, joka toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden kuntien alueella vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksena.

Opistoon kuuluu myös koulutuspalveluja tarjoava kehittämis- ja koulutusyksikkö, jonka alaisuudessa toimii verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Verso.

LASTENKULTTUURIKESKUS VERSO
Taipaleentie 24, 78200 Varkaus
Terhi Siippainen
Lastenkulttuurikoordinaattori
terhi.siippainen @ soisalo-opisto.fi
044 743 6409

Julia Vatanen
Kulttuurituottaja
julia.vatanen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2457Tiina Nissinen
KaiKuVa-koordinaattori
tiina.k.nissinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2609

Helinä Juurinen
Hankekoordinaattori / LAKU-lähete ja Taideneuvola
helina.juurinen @ soisalo-opisto.fi
040 713 8632
Minnamaria Koistinen
Taidekasvattaja
minnamaria.koistinen @ soisalo-opisto.fi
044 444 2386

51848